Saturday, January 29, 2011

Sejarah Aqidah Islamiyah.

Dars Sejarah Aqidah Islam ini telah diadakan di EMBA-C pada 21 Januari 2011 lalu dari 6.30 petang hingga 9 malam. Dianjurkan oleh Lajnah Ta'lim .. Majlis dimulakan dengan bacaan ayat ayat suci Al-Quran oleh akh Faheem untuk lagi menyempurnakan majlis dars ini. Lalu majlis ini diteruskan oleh AKH ISMAIL untuk mengambil tempat selaku pengerusi majlis.Beliau menjemput pula penceramah yang di undang khas Alfadhil As-syeikh Wael Al-Bizm, dari Maahad Fatah Al-islamiyah. Beliau menitik beratkan tentang "Sejarah Perkembangan Ilmu Aqidah Islamiyah".

Sejarah Aqidah Islam bermula dengan mula turunnya wahyu kepada Rasulullah s.a.w.. Ilmu aqidah Islam pada zaman itu serupa seperti ilmu-ilmu selainnya dari segi ianya belum lagi dikumpul dan ditulis didalam mana-mana kitab. Dan sejarah perkembangan ilmu ini sejak mula hinggalah ianya ditulis dan menjadi sebuah ilmu yang dikenali kini sabagai ilmu tauhid atau aqidah, terbahagi kepada lima bahagian mengikut pecahan yang dibahagi oleh Alfadhil As-syeikh Wael Al-Bizm.

1) Permulaan agama Islam ( zaman kebangkitan Rasaulullah s.a.w. )
2) Zaman khalifah Saidina Abu Bakr dan Umar r.a.
3) Zaman khalifah Saidina Usman r.a
4) Zaman khalifah Saidina Ali r.a. dan pertengahan kurun pertama
5) Akhir kurun ketiga dan permulaaan kurun keempat hijrah.

(1) Permulaan agama Islam.
Ilmu Aqidah pada zaman ini terkandung di dalam ayat-ayat al-quran dan hadis Rasulullah s.a.w., dan ianya tidak dikumpul dan ditulis pada zaman ini hingga menjadi suatu ilmu yang tersendiri seperti fiqh dan selainnya atas beberapa sebab. Di antaranya ialah para sahabat pada ketika itu hidup di dalam suasana Islam yang bebas dari ftnah-fitnah yang menghancurkan kefahaman yang betul tentang agama Islam. Dengan kata lain, kefahaman agama islam bagi para sahabat pada masa itu suci sesucinya. Dengan itu tidak terdengar satu riwayat pun yang menceritakan tentang perbalahan mereka dalam ayat-ayat mutasyabihat dan selainnya, malah apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid,tidak ada perbalahan, penentangan, perjidalan dan sebagainya. Akan tetapi mereka dengar dan menerima dengan sepenuhnya tanpa rasa ragu-ragu dan syak wasangka.

Kalau diteliti akan sebab sampainya para sahabat ke tahap “taslim” ini ialah disebabkan keteguhan dan kekuatan iman dan Islam di hati-hati mereka. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. sepanjang berada di Mekah sebelum hijrah, beliau mengukuhkan iman dan Islam di hati-hati mereka agar tidak ada tentangan dan percanggahan dari mereka terhadap ayat-ayat dan wahyu yang akan diturunkan. Timbulnya soalan-soalan yang tidak sepatutnya akan hak-hak Allah s.w.t. pada zaman ini ialah atas sebab goncangnya iman-iman di hati-hati para muslilmin zaman ini dan juga disebabkan syak wasangka yang ditanam oleh musuh-musuh Islam, maka memahami Aqidah yang betul dan mengenali Allah s.w.t. ialah asas bagi setiap muslim sebelum memahami fiqh dan sebagainya.

Dan di antara sebab asas tidak perlu kepada pengumpulan dan penulisan pada zaman itu ialah Musyarri` dan juga pengajar bagi Aqidah yang suci ini berada dan hidup di kalangan mereka,yaitu Rasulullah s.a.w. . Maka Rasulullah s.a.w. menjadi rujukan buat para sahabat jika ada timbulnya persoalan dan masalah.

(2) Zaman khalifah Saidina Abu Bakar r.a. dan Saidina Umar r.a..

Kewafatan Rasulullah s.a.w. merupakan permulaan perubahan bagi kefahaman dalam Aqidah Islam, kerana zahir buat pertama kali pada ketika ini pembahasan yang berkaitan dengan Aqidah muslim. Pembahasan itu ialah perselisihan pendapat antara sahabat-sahabat tentang siapakah yang berhak dalam menjadi khalifah Rasulullah s.a.w. setelah kewafatannya. Para ulama telah meletakkan masalah khilafah ini di antara masalah yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan ilmu Aqidah.

Alhamdulillah,masalah ini tidak berpanjangan dan seperti mana yang kita ketahui, khalifah pertama dipegang oleh Saidina Abu Bakar r.a. dan yang kedua Saidina Umar r.a..

(3) Zaman Khalifah Usman r.a.

Syeikh Wael mengatakan bahawasanya pada zaman ini, ada terjadinya beberapa kejadian yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan ilmu Aqidah, tetapi Syeikh tidak menerangkan dengan lebih lanjut kerana ianya luar dari tajuk yang dibincangkan.

(4) Zaman Khalifah Saidina Ali r.a.

Zaman ini merupakan zaman di mana terjadinya goncangan yang kuat dalam Aqidah Islam dan juga kehidupan orang-orang muslim, kerana di zaman ini timbulnya dua kumpulan yang sesat dari ajaran dan fahaman agama Islam yang benar. Kumpulan yang pertama merupakan kumpulan yang terlampau dalam hak saidina Ali r.a. sehingga mengangkatnya kepada martabat ketuhanan dan ianya diketuai oleh seorang yahudi yang menganut Islam dengan niat menghancurkannya.Dia dikenali dengan nama Abdullah bin Saba. Kumpulan yang kedua pula merupakan kumpulan yang terlampau dalam membenci saidina Ali r.a. sehingga menghukumnya sebagai seorang yang keluar dari agama Islam yang sebenarnya, kumpulan ini dikenali sebagai Al-Khawarij.

Dari dua kumpulan inilah timbulnya kumpulan-kumpulan lain yang menjadikan kefahaman dalam Aqidah Islam menjadi haru-biru,akan tetapi dalam keadaan timbulnya fahaman-fahaman yang salah ini, Allah tetap menjaga fahaman Aqidah Islam yang betul, kerana itu ialah janjiNya.
Di antara kumpulan-kumpulan yang masyhur yang timbul dari dua kumpulan itu ialah Al-jabriah, yang diketuai oleh Jaham bin Shafwan. Fahaman mereka ialah manusia tidak mempunyai pilihan dan tidak mempunyai daya dan upaya dalam melakukan apa jua perbuatan. Yang bermaksud semua perbuatan dan amal manusia dipaksa ke atas diri mereka oleh Allah s.w.t., maka manusia ini seakan-akan bulu yang mengikut arah tiupan angin. Pegangan ini salah kerana kita tahu bahawa Allah s.w.t. mencipta di dalam manusia pilihan untuk memilih yang baik atau buruk, taat atau maksiat dan sebagainya.

Di antara kumpulan lain ialah Al-qadariah,diketuai oleh Ma`bad Al-Juhani yang mengatakan bahawasanya setiap amal dan perbuatan manusia tidak ditakdirkan oleh Allah s.w.t. akan tetapi setiap amal dan perbuatan manusia dimulakan oleh mereka sendiri, iaitu setiap amal tidak ditulis sejak azali akan tetapi ditulis oleh manusia sendiri apabila mereka memilih dan melakukan amal yang mereka lalukan. Kefahaman mereka inilah yang kemudiannya menjadi sebab dalam pengumpulan dan penulisan kefahaman ilmu aqidah Islam yang benar, yang Allah s.w.t. takdirkan di dalam tangan imam-imam bagi dua sekolah iaitu Asyairah dan Matridiyyah yang kedua-duanya memegang mazhab ahli sunnah wal jamaah.
Di antara kumpulan-kumpulan itu juga ialah kumpulan yang dikenali sebagai Mu`tazilah, diasaskan oleh Washil bin Atho. Kumpulan ini pula terpengaruh dengan falsafah yunani sehingga mereka cuba untuk menghukum dan memahami al-Quran dan sunnah dengan berpandukan falsafah ini.

Kedua-dua kumpulan yang di atas iaitu al-jabriyyah dan al-qadariyah merupakan kumpulan yang terkeluar dari ajaran dan fahaman Islam yang sebenar, maka mereka ini dihukumkan sebagai kafir, kumpulan Mu`tazilah pula tidaklah dihukumkan sebagai kafir akan tetapi fasiq seperti mana yang dijelaskan oleh Syeikh Wael dan inilah yang diajarkan oleh Syeikh beliau iaitu salah seorang ulama besar negeri Syam, Al-fadhil Alallamah As-syeikh Adib Alkallas. Syeikh Adib mengatakan mereka tidak dihukumkan kafir kerana kefahaman yang mereka ajarakan bukanlah untuk menghancurkan dan memasukkan fitnah ke dalam aqidah Islam akan tetapi niat mereka ialah menyucikan Allah s.w.t. dari apa-apa yang tidak layak baginya. Akan tetapi mereka tersesat dan tersalah dalam fahaman mereka apabila mereka menggunakan akal dalam memahami Allah s.w.t yang maha esa. Dan kita semua maklum bahawa akal manusia terhad maka apabila kita mula menggunakan akal sebagai penentu bagi kebaikan dan keburukan dan juga menjadikan akal sebagai asas dalam menghukum ayayt-ayat Allah s.w.t.,lebih-lebiih lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid, akan tersalah faham dan tersesatlah kita dari kefahaman aqidah Islam yang benar.Inilah yang terjadi kepada Mu`tazilah maka mereka ini dihukum sebagai fasiq. Ahli sunnah wal jamaah pula menolak fahaman Mu`tazilah ini dan mengatakan bahawa baik dan buruk bukanlah dihukum oleh akal akan tetapi oleh syara`.
Timbulnya kumpulan-kumpulan ini dan selainnya pada pertengahan kurun pertama hijrah dan ketika ini belum lagi adanya penulisan dalam ilmu aqidah sehinggalah akhir kurun ketiga dan awal kurun keempat.

(5) Akhir kurun ketiga dan permulaaan kurun keempat hijrah

Pada ketika inilah zahirnya dua mazhab dalam aqidah islam yang berpegang kepada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Dan di atas tangan imam-imam kedua mazhab inilah Allah mentakdirkan pengumpulan, penulisan dan perkembangan ilmu Aqidah Islam yang benar. Mazhab yang pertama dinisbahkan kepada Ali bin Ismail Al-Asya`ri wafat pada tahun 324 hijrah, moyang beliau merupakan sahabat Rasulullah s.a.w. yang bernama Abu Musa Al-asya`ri dan mazhab ini dikenali sebagai mazhab Al-Asyai`rah.

Mazhab yang kedua pula diasaskan oleh Abu Manshur Al-matridiyyah. Beliau wafat pada tahun 333 hijrah dan mazhab ini dikenali sebagai mazhab Al-Matridiyyah. Dan seperti mana yang kita ketahui bahawa ilmu fiqh(Islam) kembali kepada empat mazhab yang masyhur,Hanafi,Maliki,Syafii dan Hanbali. Ilmu aqidah(Iman) pula kembali kepada dua mazhab yang masyhur pula,Asyai`rah dan Matridiyyah.

No comments: